EN | CZ

MONOLIT

multimediální instalace kombinující virtuální realitu se světelným objektem

 

koncept / realizace / instalace: Jiří Vyskočil ; Jakub Grosz

návrh / realizace / instalace konstrukčních částí: Adam Vaněček

foto: Jiří Vyskočil
 
 
Kamila Ženatá a hosté: Horizont událostí
DOX
2017

MONOLITH

multimedial installation combining virtual reality with lightning object

 

concept / realization / installation: Jiří Vyskočil ; Jakub Grosz

 

concept / realization / installation of construction parts: Adam Vaněček

 

pictured by: Jiří Vyskočil

 

Kamila Ženatá and guests: Event Horizon

DOX  gallery

2017

zpět na přehled projektů

© Truhlářství Zlatý řez 2013

MONOLIT
MONOLIT